<iframe src=""></iframe>
产品中心
2-乙基己酸钼盐
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK0577
  • cas:34041-09-3
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2023-09-22
产品详请
产地 湖北
货号 YK0577
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt
CAS编号 34041-09-3
别名 2-乙基己酸钼盐;钼异辛酸;异辛酸钼;2-乙基己酸钼;六丙酸,2-乙基,钼盐(1:?);2-乙基己酸钼(IV)
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C8H16MoO2
级别 医药级
2-乙基己酸钼盐
CAS:34041-09-3
别名:2-乙基己酸钼盐;钼异辛酸;异辛酸钼;2-乙基己酸钼;六丙酸,2-乙基,钼盐(1:?);2-乙基己酸钼(IV)
英文名:2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt
分子式:C8H16MoO2
分子量:240.16
物化性质:沸点250℃[at101325Pa]密度1.11-1.15蒸气压0-4Paat20℃闪点250°F形态liquid比重1.11~1.15颜色reddish-brown水溶解性21.95-1000mg/Lat20℃LogP2.7at25℃

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
16156-58-4 甲磺酸-2-丙炔-1-醇
150923-12-9 聚己二酸-1,4-丁二醇酯
131651-65-5 九氟-1-丁烷磺酸锂
1218-35-5 盐酸赛洛唑啉
91-68-9 3-羟基-N,N-二乙基苯胺
50373-59-6 乙酸熏衣草酯
143-22-6 三甘醇单丁醚
64248-63-1 3,5-二氟苯甲腈
253585-83-0 1-[4-(苯硫基)苯基]-1,2-辛烷二酮 2-(O-苯甲酰肟)
99-50-3 原儿茶酸