<iframe src=""></iframe>
产品中心
6-溴-1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢化萘
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK0764
  • cas:27452-17-1
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-05-28
产品详请
产地 湖北
货号 YK0764
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
CAS编号 27452-17-1
别名 6-溴-1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢化萘
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C14H19Br
级别 医药级
6-溴-1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢化萘
CAS:27452-17-1
别名:6-溴-1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢化萘
英文名:6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalene
分子式:C14H19Br
分子量:267.205
类别:其他>化学试剂>卤化物>
物化性质:密度:1.165g/cm3
沸点:110-115oC
熔点:34-37oC
闪点:126.6oC
折射率:1.517
5个上游原料
110-03-2 2,5-二甲基-2,5-己二醇
92050-16-3 5,6,7,8-四氢-5,5,8,8-四甲基-2-萘胺
6223-78-5 2,5-二氯-2,5-二甲基己烷
6683-46-1 1,1,4,4-四甲基-1,2,3,4-四氢萘
108-86-1 溴代苯
6个下游产品
75078-91-0 替马罗汀
86471-16-1 5',5',8',8'-四甲基-5',6',7',8'-四氢-2,2'-联萘-6-羧酸
71441-28-6 芳维甲酸
169126-63-0 (5,5,8,8-四甲基-5,6,7,8-四氢萘-2-基)硼酸
189698-30-4 6-n-丁基-1,2,3,4-四氢-1,1,4,4-四甲基萘

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
25979-85-5 1-氮杂双环[2.2.1]庚烷盐酸盐
9003-39-8 聚乙烯吡咯烷酮
3001-72-7 1,5-二氮杂双环[4.3.0]壬-5-烯
6106-41-8 戊酸鈉
85-43-8 四氢化邻苯二甲酸酐
9010-75-7 聚氯三氟乙烯-偏氟乙烯共聚物
73069-13-3 白术内酯Ⅰ
12217-48-0 阳离子艳红4G
123-79-5 己二酸二辛酯
39148-24-8 三乙膦酸铝