<iframe src=""></iframe>
产品中心
烯丙基三丁基锡
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK0753
  • cas:24850-33-7
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-07-21
产品详请
产地 湖北
货号 YK0753
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 ributyl(prop-2-enyl)stannane
CAS编号 24850-33-7
别名 丙烯基三丁基锡;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C15H32Sn
级别 医药级
烯丙基三丁基锡
CAS:24850-33-7
别名:丙烯基三丁基锡;
英文名:ributyl(prop-2-enyl)stannane
分子式:C15H32Sn
分子量:331.116
类别:其他>化学试剂>含氮有机物>
物化性质:外观与性状:无色至略淡黄色油性液体
密度:1.068 g/mL at25 °C(lit.)
沸点:88-92 °C0.2 mmHg(lit.)
闪点:>230 °F
折射率:n20/D1.486(lit.)

储存条件:2-8oC
28个上游原料
1730-25-2 烯丙基溴化镁
106-95-6 3-溴丙烯
2622-05-1 烯丙基氯化镁
56-35-9 三丁基氧化锡
1461-22-9 三丁基氯化锡
280个下游产品
53399-81-8 2-甲基-4-戊烯酸乙酯
109849-42-5 2-[1-(furan-2-yl)but-3-enyl]propanedinitrile
10491-63-1 3-prop-2-enyloxolan-2-one
111457-18-2 N-(2-prop-2-enylphenyl)benzamide
112255-39-7 3-methyl-1-phenylhex-5-en-1-one

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
1009-93-4 六甲基环三硅氮烷
94-80-4 2,4-滴丁酯
36411-52-6 3-水杨酰胺基-1,2,4-三氮唑
5698-98-6 丙烯酸镁
556-82-1 异戊烯醇
1332-58-7 高岭土
546-88-3 乙酰氧肟酸
942-92-7 苯己酮
7621-86-5 2-(4-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑
111-62-6 油酸乙酯