<iframe src=""></iframe>
产品中心
2-溴吡啶-4-甲醛
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1052
  • cas:118289-17-1
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-05-18
产品详请
产地 湖北
货号 YK1052
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS编号 118289-17-1
别名 2-溴-4-甲醛吡啶; 4-醛基-2-溴吡啶; 2-溴-4-吡啶甲醛;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C6H4BrNO
级别 医药级
2-溴吡啶-4-甲醛
CAS:118289-17-1
别名:2-溴-4-甲醛吡啶; 4-醛基-2-溴吡啶; 2-溴-4-吡啶甲醛;
英文名:2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde
分子式:C6H4BrNO
分子量:186.006
类别:其他>化学试剂>卤化物>
物化性质:密度:1.683g/cm3
沸点:272.9oCat760mmHg
熔点:52-56°C
闪点:118.8oC
折射率:1.619
9个上游原料
118289-16-0 2-溴-4-吡啶甲醇
68-12-2 N,N-二甲基甲酰胺
865449-19-0 2-bromo-4-(dibromomethyl)pyridine
383426-36-6 2-bromo-pyridine-4-carbaldehydeoxime
58530-53-3 2,4-二溴吡啶
5个下游产品
118289-16-0 2-溴-4-吡啶甲醇
474799-53-6 methyl2-[(2-bromopyridin-4-yl)methylamino]benzoate
1289386-60-2 (2-溴-吡啶-4-甲基)-异丙基-胺
88046-02-0 2-溴-4-(1-哌啶甲基)吡啶
83004-14-2 2-溴-4-(溴甲基)吡啶

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
6419-19-8 次氮基三亚甲基磷酸; 氨基三甲叉膦酸; 氨基三亚甲基膦酸; 次氮基三(亚甲基膦酸); 次氮基三亚甲基膦酸;
2698-41-1 2-氯苯亚甲基丙二腈
10045-86-0 磷酸高铁
1310-14-1 针铁矿
37237-76-6 甘油丙氧基三缩水甘油基醚
112-00-5 十二烷基三甲基氯化铵
139-96-8 十二烷基硫酸三乙醇胺
6575-00-4 3,5-二氯苯腈
53-33-8 帕拉米松
103-09-3 醋酸-2-乙基己酯