<iframe src=""></iframe>
产品中心
2,3,4,5,6-五氟苯胺
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1009
  • cas:771-60-8
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-04-18
产品详请
产地 湖北
货号 YK1009
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
CAS编号 771-60-8
别名 五氟苯胺;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C6H2F5N
级别 医药级
2,3,4,5,6-五氟苯胺
CAS:771-60-8
别名:五氟苯胺;
英文名:2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
分子式:C6H2F5N
分子量:183.079
类别:生物及医药化学品>医药中间体>
物化性质:外观与性状:白色晶体
密度:1,744g/cm3
沸点:153 °C(lit.)
熔点:33-35 °C(lit.)
闪点:165 °F
折射率:1.429

24个上游原料
1423-15-0 1-azido-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
143896-70-2
827-15-6 五氟碘苯
828-73-9 五氨基氟丙基氢氧吡啶
880-78-4 五氟硝基苯
64个下游产品
5580-80-3 2,3,4,5-四氟苯胺
1423-13-8 五氟亚硝基苯
35923-79-6 五氟苯基硫氰酸酯
1423-15-0 1-azido-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
1800-29-9 oxido-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)iminoazanium

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
57-03-4 甘油磷酸酯
26139-75-3 二甲苯甲醛树脂
104376-75-2 二苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚
1066-35-9 二甲基一氯硅烷
955365-80-7 2-烯丙基-1-(6-(2-羟基丙烷-2-基)吡啶-2-基)-6-(4-(4-甲基哌嗪-1-基)苯基氨基)-1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-3(2H)-酮
6018-28-6 盐酸槟榔碇
22373-78-0 莫能菌素钠盐
111-96-6 二乙二醇二甲醚
27905-45-9 1H,1H,2H,2H-全氟癸基丙烯酸酯
2380-86-1 6-羟基吲哚