<iframe src=""></iframe>
产品中心
3-乙酰基-2,4-二甲基-5-乙氧羰基吡咯
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1007
  • cas:2386-26-7
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-02-24
产品详请
产地 湖北
货号 YK1007
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 ethyl4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
CAS编号 2386-26-7
别名 3-乙酰-2,4-二甲基-5乙氧羰基吡咯; 4-乙酰基-3,5-二甲基-1H-吡咯-2-甲酸乙酯; 2,4-二甲基-3-乙酰基-5-乙酸基吡咯;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C11H15NO3
级别 医药级
3-乙酰基-2,4-二甲基-5-乙氧羰基吡咯
CAS:2386-26-7
别名:3-乙酰-2,4-二甲基-5乙氧羰基吡咯; 4-乙酰基-3,5-二甲基-1H-吡咯-2-甲酸乙酯; 2,4-二甲基-3-乙酰基-5-乙酸基吡咯;
英文名:ethyl4-acetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
分子式:C11H15NO3
分子量:209.242
类别:其他>化学试剂>羰基化合物>
物化性质:密度:1.123g/cm3
沸点:359.2oCat760mmHg
熔点:143°C
闪点:171oC
折射率:1.517
15个上游原料
2199-44-2 3,5-二甲基-1H-吡咯-2-甲酸乙酯
5408-04-8 2-(羟亚氨基)乙酰乙酸乙酯
141-97-9 乙酰乙酸乙酯
123-54-6 乙酰丙酮
64-19-7 醋酸
17个下游产品
542-59-6 1,2-乙二醇单乙酸酯
517-22-6 2,4-二甲基-3-乙基吡咯
2199-44-2 3,5-二甲基-1H-吡咯-2-甲酸乙酯
448-71-5 初卟啉I
143583-56-6 4-乙酰基-5-[(乙酰基氧基)甲基]-3-甲基-1H-吡咯-2-羧酸乙酯

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
139-13-9 次氮基三乙酸
151-21-3 十二烷基硫酸钠
35948-25-5 9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物
2835-98-5 6-氨基间甲酚
2124-57-4 维生素 K2(35)
9003-28-5 聚丁烯 PB
513-85-9 2,3-丁二醇
6373-93-9 苏普拉塞特亮红BD
24634-61-5 山梨酸钾
60223-95-2 二壬基萘二磺酸