<iframe src=""></iframe>
产品中心
1-溴-2-碘四氟乙烷
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1084
  • cas:421-70-5
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-02-25
产品详请
产地 湖北
货号 YK1084
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
CAS编号 421-70-5
别名 1-溴-2-碘四氟乙烷
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C2BrF4I
级别 医药级
1-溴-2-碘四氟乙烷
CAS:421-70-5
别名:1-溴-2-碘四氟乙烷
英文名:1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
分子式:C2BrF4I
分子量:306.823
类别:其他>化学试剂>卤化物>
物化性质:密度:>2.1
沸点:78°C
闪点:78°C
折射率:1.4330
1个上游原料
116-14-3 四氟乙烯
4个下游产品
89965-92-4 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropent-1-ene
116-14-3 四氟乙烯
147297-42-5 1-(2-bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethyl)-4-iodo-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydropentalene
89608-33-3 (4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-iodobutyl)-trimethylsilane

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
68515-73-1 癸基葡糖苷
110-64-5 1,4-丁烯二醇
52-89-1 L-半胱氨酸盐酸盐无水物
99-04-7 间甲基苯甲酸
32131-17-2 尼龙66
27193-86-8 4-十二烷基苯酚
628-13-7 吡啶盐酸盐
627-27-0 3-丁烯-1-醇
10257-54-2 硫酸铜
479-27-6 1,8-二氨基萘