<iframe src=""></iframe>
产品中心
3,5-吡啶二甲酸二乙酯
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1096
  • cas:4591-56-4
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2023-10-01
产品详请
产地 湖北
货号 YK1096
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 Diethylpyridine-3,5-dicarboxylate
CAS编号 4591-56-4
别名 吡啶-3,5-二羧酸二乙酯;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C11H13NO4
级别 医药级
3,5-吡啶二甲酸二乙酯
CAS:4591-56-4
别名:吡啶-3,5-二羧酸二乙酯;
英文名:Diethylpyridine-3,5-dicarboxylate
分子式:C11H13NO4
分子量:223.225
类别:其他>化学试剂>芳香化合物>
物化性质:密度:1.165g/cm3
沸点:300.5oCat760mmHg
闪点:135.5oC
14个上游原料
64-17-5 乙醇
15074-61-0 3,5-吡啶二甲酰氯
499-81-0 3,5-吡啶二甲酸
201230-82-2 carbonmonoxide
625-92-3 3,5-二溴吡啶
8个下游产品
591-22-0 3,5-二甲基吡啶
21636-51-1 吡啶-3,5-二基二甲醇
3222-53-5 5-乙基-(9ci)-3-吡啶羧酸
41711-38-0 3,5-二(氯甲基)吡啶
1199-61-7 1-(5-acetylpyridin-3-yl)ethanone

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
936-49-2 2-苯基咪唑啉
5301-78-0 2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环(2.2.2)辛烷-4-甲醇-1-氧化物
6249-56-5 (3-羧丙基)三甲基氯化铵
2380-86-1 6-羟基吲哚
6902-77-8 京尼平
12018-01-8 MAGTRIEVE(TM)
1643-19-2 四丁基溴化铵
25085-50-1 二硫化烷基酚
14008-48-1 双酚沙丁醋酸酯
4337-75-1 2-甲基-1-氧十二烷基氨基乙烷磺酸钠