<iframe src=""></iframe>
产品中心
维库溴铵
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1575
  • cas:50700-72-6
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-07-21
产品详请
产地 湖北
货号 YK1575
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 vecuroniumbromide
CAS编号 50700-72-6
别名 溴化凡寇罗宁;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C34H57BrN2O4
级别 医药级
维库溴铵
CAS:50700-72-6
别名:溴化凡寇罗宁;
英文名:vecuroniumbromide
分子式:C34H57BrN2O4
分子量:637.731
类别:其他>化学试剂>含氮有机物>化学药物
物化性质:熔点:227-229°C

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
1202-34-2 2,2'-二吡啶胺
928-72-3 亚氨基二乙酸二钠
6535-70-2 2-氨基-5-羟基萘-1,7-二磺酸
521284-22-0 米拉贝隆中间体
42594-17-2 (八氢-4,7-亚甲基-1H-茚-1,5-亚基)双(亚甲基)二丙烯酸酯
2373-98-0 3,3'-二羟基联苯胺
1325-54-8 直接橙39
998-40-3 三丁基膦
636-93-1 2-甲氧基-5-硝基苯酚
57028-96-3 聚六亚甲基胍盐酸盐