<iframe src=""></iframe>
产品中心
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >优势品种 >氢化镨
氢化镨
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK1773
  • cas:13864-03-4
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-02-24
产品详请
产地 湖北
货号 YK1773
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 PRASEODYMIUM HYDRIDE
CAS编号 13864-03-4
别名 氢化镨PRH3;氢化镨
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 H3Pr
级别 医药级
氢化镨
CAS:13864-03-4
别名:氢化镨PRH3;氢化镨
英文名:PRASEODYMIUM HYDRIDE
分子式:H3Pr
分子量:143.93

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
6011-14-9 氨基乙腈盐酸盐
4004-05-1 二油酰基 L-α-磷脂酰乙醇胺
2768-02-7 乙烯基三甲氧基硅烷
115144-35-9 D-荧光素钾盐
140-53-4 对氯苯乙腈
68478-92-2 铂(0)-1,3-二乙烯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷
47073-92-7 1,1-双(4-氰氧苯基)乙烷
64465-53-8 3-甲氧基-4-氟苯胺
35948-25-5 9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物
59804-37-4 替诺昔康