<iframe src=""></iframe>
产品中心
异丁基氯化镁
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK2267
  • cas:5674-02-2
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-07-21
产品详请
产地 湖北
货号 YK2267
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 ISOBUTYLMAGNESIUMCHLORIDE
CAS编号 5674-02-2
别名 异丁基氯化镁
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C4H9ClMg
级别 医药级
异丁基氯化镁
CAS:5674-02-2
别名:异丁基氯化镁
英文名:ISOBUTYLMAGNESIUMCHLORIDE
分子式:C4H9ClMg
分子量:116.872
物化性质:密度:0.967g/mLat25oC
沸点:65-67oC
2个上游原料
75-28-5 2-甲基丙烷
513-36-0 氯代异丁烷
64个下游产品
5963-14-4 8-甲基壬酸
18236-87-8 异丁基二氯硅烷
51146-56-6 (S)-(+)-布洛芬
51146-57-7 (R)-(-)-布洛芬
3524-73-0 5-甲基-1-己烯

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
55290-63-6 苍术素
1338-02-9 环烷酸铜
99-66-1 丙戊酸
9004-65-3 羟丙基甲基纤维素
109-78-4 3-羟基丙腈
39315-90-7 酸性蓝264
100-54-9 3-氰基吡啶
88-05-1 2,4,6-三甲基苯胺
7236-57-9 4-硫代胸苷
6712-98-7 二乙醇单异丙醇胺