<iframe src=""></iframe>
产品中心
2-甲基苯磺酸水合物
  • 品牌:永阔
  • 产地:湖北
  • 货号:YK2263
  • cas:1914148-59-6
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-11
  • 更新日期: 2024-02-25
产品详请
产地 湖北
货号 YK2263
品牌 永阔
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 2-Methylbenzenesulfonic acid hydrate
CAS编号 1914148-59-6
别名 2-甲基苯磺酸水合物
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C7H10O4S
级别 医药级
2-甲基苯磺酸水合物
CAS:1914148-59-6
别名:2-甲基苯磺酸水合物
英文名:2-Methylbenzenesulfonic acid hydrate
分子式:C7H10O4S
分子量:190.21
物化性质:储存条件Sealed in dry,Room Temperature

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
5188-07-8 甲硫醇钠
2698-41-1 2-氯苯亚甲基丙二腈
7321-53-1 2-乙基己酸铁(III)
4133-34-0 7-甲氧基-2-萘满酮
1202-34-2 2,2'-二吡啶胺
106-65-0 丁二酸二甲酯
77-06-5 赤霉素
86-87-3 萘乙酸
3173-56-6 异氰酸苄酯
64424-12-0 三(2,4-戊二酮基)镧(III)水合物